ATIK GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI


Tehlikeli Atık Nedir?

Çevreye zararlı, Kanserojen, toksik, parlayıcı, patlayıcı, tutuşabilen, korozif, tahriş edici vb. özelliklerinden dolayı insan ve hayvan sağlığı bakımından risk teşkil eden atıklara tehlikeli atık denir. 

Tehlikeli atıklar; karışımında insan sağlığı ve doğa için tehlikeli ve zararlılık potansiyeli barındıran maddeleri içerir. Kaynağının maden ve petrol olduğu çoğunluklardandır.

Bir atığın tehlikeli olduğunu veya zararsız olduğunu nasıl anlarız? 

 1. Atığın bileşimi 
 2. Atık içindeki bileşenlerin miktarları 
 3. Atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri 
 4. Atığın fiziksel durumu 
 5. Atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı, şeklinde özetlenebilir. 

Tehlikeli atık örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Tehlikeli madde ile kontamine olmuş  ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ, teneke ve varilleri vb.) atık kodu 15 01 10
 2. Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar, atık kodu 15 02 02
 3. Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri, atık kodu 08 03 17
 4. Eski piller ve aküler, atık kodu 16 06 01
 5. Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ  bulaşmış  atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar vb.) atık kodu 12 01 20
 6. Flüoresan lambalar, atık kodu 20 01 21
 7. Yağ içeren kablo atıkları, atık kodu 17 04 10
 8. Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları                                                                             

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması

Tehlikeli atıkların sınıflandırılmasında tehlike derecesi, kaynağına göre, yanıcı, parlayıcı, korozif,

reaktif, zehirli olma özelliklerine göre sınıflandırılır. 

Atıklar fiziksel durumuna göre katı, çamurumsu, toz, sıvı, gaz, yanabilir ve yanamaz şeklinde de

Sınıflandırılabilir. 

Tehlikeli Atık Listesi

Atıkların kaynağı, oluşumları ve özelliklerine göre sınıflandırmadır atık kodları 20 bölüm altında toplanmıştır. Ayrıca atıklar kesin tehlikeli olan atıklar, muhtemelen tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıklar olarak üç ayrı kolda toplanır.

Atıkların Sınıflandırılması:

(*) işaretli olanlar tehlikeli atıktır, 

Tehlikeli atıklar, EK‐IIIA’ daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler, 

Atık Listesinde (A)  işaretli atıklar, EK‐IIIB’ de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna

bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. 

Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme

EK‐IIIA ve EK‐IIIB’ ye göre yapılır. 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca Avrupa Birliği Tehlikeli Atık Listeleri sınıflandırmaları esas

alınmış ve Yönetmeliğin Ek‐IV’ ünde Atıklar 20 ana sınıfa ayrılmıştır.

Bölüm 1 ‐ 12, 17 – 19; kaynağa dayanır

Bölüm 6 – 7;  işleme dayalı olarak detaylandırılmış.

Bölüm 13 – 15; madde ve malzemeye dayalı

Bölüm 16; listede başka türlü tanımlanmayan atıklar

Bölüm 20; belediye atıkları olmak üzere toplam 20 ana başlık bulunmaktadır.

241’ i (M) işaretli olmak üzere toplam 408 adet tehlikeli atık kodu bulunmaktadır.   Tehlikeli

atıkların sınıflandırılması esas olarak içerik özelliklerine ve kaynağına göre iki farklı yaklaşım ile

gerçekleştirilmektedir.

Atık Kodu Nasıl Tanımlanır?

1. adım:

(01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa

uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

2. adım:

1. adımda bulunamazsa (13), (14) ve (15)ana başlıkları altında verilen bölümler incelenir.

3. adım:

1. ve 2. adımda bulunamazsa (16) ana başlığı altında verilen bölüme göre tanımlanır.

4. adım:

(16) ana başlığı altında verilen bölümde de bulunamıyor ise (…..99)* kodu (başka türlü

tanımlanamayan atıklar)   ile uygun atık kodu  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile

verilir.

 

Atık yönetim plani ve atıklarınızla ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda bulunan iletişim araçlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

Merkez Ofis:

Orta Mah. Erk Sok. No:7/20 Orhanlı Tuzla İst.

Tel:  0216 519 59 50

Fax: 0216 519 59 50

Mail: iletisim@eroglucevre.com

Tehlikeli atık detaylı bilgi İçin Whatsapp hattı 0543 265 55 61 bizimle iletişime geçin lütfen