Ülkemizde atık üreten başta sanayi, bilşim, otomotiv olmak üzere ömrünü tamamlamış ürün ve atıkları son teknoloji ile çevre mevzuatlarına bağlı kalarak geni dönüştürerek ekonomiye ve milli değerlere katkı saylayarak Türkiye’nin en önde gelen güvenilir yenilikçi, çevreci Entegre Atık Geri Kazanım firması haline gelmek ve bir Dünya markası olmak.