Atıklar türleri ve cinslerine göre üretim alanlarındaki faaliyetlerin sonucu oluşmaktadır. Bazı endüstri faaliyetleri sonucu oluşan bazı elektronik atıklar sırasıyla şöyledir. Elektronik atık kodu, floresan, lamba, aydınlatma cihazları, ıskarta ekipmanlar, bilgisayar, yazıcı fax, vs. olarak çoğaltılabilir. Bu atıklarda kendi içerisinde çok fazla guruplara ayrılırlar. Eroğlu Çevre olarak bizim geri dönüşüm faaliyetlerimiz sırasıyla Tehlikesiz atık toplama ayırma, Tehlikeli atık geri dönüşümü, Elektronik atık işleme ve Atık akü geçici depolama olarak ana başlıklardan oluşmaktadır. Tablodaki elektronik atık kodu tamamını Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi olarak alabilir yeterliliğe sahibiz. Ayrıca geri dönüşüm konusunda bilinçli olmakla beraber sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmekteyiz. Geri dönüşümü projeleri oluşturmak ve bu tarz projelere destek vermekteyiz. Sloganımızda olduğu gibi "geri dönüştürüyorsan geleceği düşünüyorsun" Politikasını ülkemizde ve dünyada her bireye tanıtmak olacaktır.

Elektronik atık kodu hakkında bilgi almak ve atıklarınızın değerini öğrenmek için iletişim merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Merkez Ofis:

Aslı Ne Mutlu San. Sitesi A20

Orta Mah. Erk Sok. No:7/20 Orhanlı Tuzla İst.

Tel:  0216 519 59 50

Fax: 0216 519 59 50 Cep: 0543 265 55 61

Mail: iletisim@eroglucevre.com

Elektronik atık kodu sıralanış tablosu aşağıdaki gibidir. Ayrıca tehlikesiz atıklarınız için kızlı danışma hattımız 0543 265 55 61 bizimle iletişime geçin lütfen.

 

16 02 13*

16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

M

16 02 14

16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar

 

16 02 15*

Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar 

A

16 02 16

16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar

 

20 01 21*

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

A

20 01 23*

Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar

(M)

20 01 35*

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

M

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

 


Türkiye ve Dünyada Elektronik Atık Miktarları

Faydalı Bilgiler

Bir elektronik atığın ağırlığının %75’inden fazlasını demir, alüminyum, plastik ve cam oluşturmaktadır. Değerli malzemeler ve tehlikeli maddeler ise çok az miktarlarda bulunmalarına rağmen çok büyük öneme sahiplerdir. Altın, gümüş, bakır, platin, paladyum elektronik atıkların geri dönüşümünü kazançlı bir iş haline getiren değerli maddeler arasında yer almaktadır. Örneğin 2014 yılında elektronik atıkların geri kazanımı sonucu oluşan altın miktarının yaklaşık olarak 300 ton olduğu belirtilmektedir.  Bunlara ek olarak indiyum ve galyum gibi nadir bulunan elementler de yeni teknolojik uygulamalarda kullanılıyor olmaları nedeniyle önem teşkil eden maddeler arasındadır.

Türkiye’de kişi başına düşen e-atık miktarının yıllık 6 kg olduğu tahmin edilmektedir. Ülkelerin sosyo-ekonomik ve gelişmişlik durumu e-atık miktarının ve içerik kalitesinin başlıca belirleyicilerindendir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı verilerine göre ülkemizde yılda 537.000 ton e-atık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Global Elektronik Atık İzleme Raporunda yer alan verilere göre, 2013 yılında dünya genelinde yaklaşık 40 milyon ton elektronik atık ortaya çıkmıştır. Yayınlanan rapora göre önümüzdeki 3 yıl içinde elektronik atık miktarının dünya genelinde yaklaşık olarak 50 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda dünya genelinde elektrikli veya elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen kaynağın 52 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde geri kazanımın ülkemiz ve çevre sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.