Tehlikesiz Atıklar Bilgilendirme

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tehlikesiz ve İnert Atıklar ile ilgili mevzuat, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği" uyarınca Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Lisansına Eroğlu Çevre End. Atık Yön. Ltd. Şti. Hak kazanmıştır. Tehlikesiz atık toplma ayırma belgesi ücreti 2019 ylında küçük bir artış yapılarak makul değerlerde tutulmuştur. Eski deyimle hurdacı düşük maliyetlere tehlikesiz atıkların geri kazanım tebliği gereksinimlerini yerine getirerek geri dönüşümcü olmuştur.

Mevzuata göre, Tehlikesiz ve inert atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
Atık miktarının azaltılması, geçici depolanması,
Geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması esastır.
Tehlikesiz atık üreticileri tarafından oluşturulan tehlikesiz atıklar oluştuğu noktalardan konteyner sistemi ile veya yerinde alım ile araçlarımızla alınarak, toplama-ayırma belgeli tesislerimize getirilir, atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenir ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” çerçevesinde vermiş olduğu Hurda Metal İşleme Lisansıyla hurdaların geri dönüşümünü sağlamaktadır.
Tesiste gelen hurda metal nitelikli atıklar işlenir. Tesise getirilip işlenen bu atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV'üne göre madde 4.1.1'de listelenmiştir. Tesise gelen Hurda Metal için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B'sine göre şu şekildedir:
R4: Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
 
Tesise hurda metal geridönüşüm süreci:
1. Atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır ve tesise uygun konteynerler bırakılır veya vinçli araçlar ile yükleme yapılır. Bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.
2. Ömrünü tamamlamış sanayi tesislerinin söküm ihalelerine girilir; sökümlerden çıkan atıklar tesise getirilir.
3. Atık üreticileri, nakliyeciler aracılığı ile veya doğrudan kendileri atıkları tesise getirir.
 
Tesise gelen hurda metal nitelikli atıklar genel olarak şu şekildedir:
1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkma metal atıkları,
2. Sanayi tesislerinin imalat kırpıntıları, döküntüleri, sac parçaları
3. İnşaat atıkları,
4. Piyasaya sürülmemiş imalat atıkları, hatalı ürünler,
5. Ömrünü tamamlamış metal malzemeler,
6. Hurda demir, hurda akü, elektronik atık, hurda kablo, hurda bakır, hurda prinç, hurda krom, hurda alüminyum ve ömrünü tamamlamış sanayii makinaları.
 
Tesisise gelen metal olmayan tehlikesiz atıkların şu şekildedir:
1. Plastikler
2. Kağıt, karton
3. Kablo, pvc, 
4. Ahşap palet ve plastik paletler.
 
Tesisimizde bu tür hurdalar kesim, pres, paketleme gibi fiziki işlemlerden geçerek eritilmeye hazır hale getirilir. Böylece metal hurdalarını eritme fabrikalarına göndererek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırmaktadır.
 
Fiyatlandırma:
Sanayii işletmelerinden çıkan tehlikesiz atıkların fiyatlandırması aşağıdaki gibidir.
Güncel Hurda demri fiyatları, güncel hurda bakır fiyatları, güncel hurda alüminyum fiyatları, güncel hurda krom fiyatları ve güncel hurda elektronik fiyatları olarak ayırılır ve güncel piyasa şatlarına göre belirlenmektedir. Fiyatlar londra metl borsası ve ithal hurda fiytları üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi, hurda demir fiyatları, alüminyum, bakır, pirin, krom, hurdacı, tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi, hurda demir fiyatları, alüminyum, bakır, pirin, krom, hurdacı,