Akü, pil, kurşunlu piller, nikel kadmiyum piller, cıva içeren piller vs. olarak çoğaltılabilir. Eroğlu Çevre olarak bizim geri dönüşüm faaliyetlerimiz sırasıyla Tehlikesiz atık toplama ayırma, Tehlikeli atık geri dönüşümü, Elektronik atık işleme ve Atık akü geçici depolama olarak ana başlıklardan oluşmaktadır. Tablodaki akü kodu tamamını Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi olarak alabilir yeterliliğe sahibiz. Ayrıca geri dönüşüm konusunda bilinçli olmakla beraber sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmekteyiz. Geri dönüşümü projeleri oluşturmak ve bu tarz projelere destek vermekteyiz. Sloganımızda olduğu gibi "geri dönüştürüyorsan geleceği düşünüyorsun" Politikasını ülkemizde ve dünyada her bireye tanıtmak olacaktır.

Akü kodu hakkında bilgi almak ve atıklarınızın değerini öğrenmek için iletişim merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Merkez Ofis:

Orta Mah. Erk Sok. No:7/20 Orhanlı Tuzla İst.

Tel:  0216 519 59 50

Fax: 0216 519 59 50

Cep: 0543 265 55 61

Mail: iletisim@eroglucevre.com

Akü kodu sıralanış tablosu aşağıdaki gibidir. Ayrıca tehlikesiz atıklarınız için kızlı danışma hattımız 0543 265 55 61 bizimle iletişime geçin lütfen.

Atık Akümülatör Kod Listemiz

16 06 01*

Kurşunlu piller

A

16 06 02*

Nikel kadmiyum piller

A

16 06 03*

Cıva içeren piller

A

16 06 06*

Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

A

Hurda akü fiyatları 2020 ve hurda akü fiyatı 2021 için iletişime geçebilir güncel hurda akü fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Hurda akü fiyatları'nın belirlenmesindeki ön önemli sebep lojistik ve miktar konusu ön plana çıkmaktadır. hurda akü fiyatı iş yerimizde daha yüksek olmaktadır. 

Akümülatör Üreticilerinin Yükümlülüğü

a) Akümülatör ürünlerini bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan depozito uygulaması müracaat formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla,

c) Atık akümülatörlerin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla,

d) Atık akümülatör ihracatında Bakanlıktan onay almakla,

e) Ürettikleri veya ithal ettikleri akümülatörlerde zararlı madde miktarlarını en aza indirecek tedbirleri almakla,

f) Atık akümülatör atıklarının zararları ve toplanmaları konusunda tüketicilerin katılım ve katkılarını sağlamak amacıyla eğitimlerini, bilgilendirilmelerini sağlamakla,

g) Atık akümülatör taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddelerinde belirtilen hükümlere uymakla,

h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla,

yükümlüdür.

Pil Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan İşletmelerin Yükümlülükleri

Madde 11-Pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler;

a) Pil üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık pilleri ücretsiz olarak almakla,

b) Atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamakla,

c) Tüketicilerin getirdiği atık pilleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamakla,

d)İşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile atık pillerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmakla,

e) Üreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşların temin edecekleri, atık pil konteynerlerini bulundurmakla,

yükümlüdür.