Tehlikeli Atık Geri Kazanım Kod Listemiz

Atık Kodu

Atık Kodu Tanımı                                                                                                                                                                  

Tehlike

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

A

15 01 11*

Bos basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı

yapılı (örnegin asbest) metalik ambalajlar

M

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

12 01 20*

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

M

17 04 09*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

M

16 01 07*

Yağ filtreleri

A

15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde

tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

A

17 04 10*

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

M

16 08 02*

Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

M

16 08 05*

Fosforik asit içeren bitik katalizörler

M

16 08 07*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler

M

Kuruluşunu Entegre olarak yapmış bir tecrübe firmasıdır. Bünyesinde yer alan tehlikeli atık geri kazanım faaliyeti ile müşterilerimize kesin çözümler üretmekteyiz. Tehlikeli atık geri kazanım faaliyetimiz içerisinde yağlı metaller, koruyucu giysiler, otomotiv katalizörleri, airbag imha, kartuş töner (baslı tonerleri) ve yukarıdaki tabloda bulunan atıkları kapsamaktadır. Faliyet alanlarımızı çalışmış olduğumuz firmaların atıklarının tümüne hitap etmek üzere planlamıştır. Eroğlu Çever Endüstriyel Atık Yönetimi

 

Tehlikeli Atık Tanımı
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atık tanımı; Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.

(2) Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir.

Atıklar türleri ve cinslerine göre üretim alanlarındaki faaliyetlerin sonucu oluşmaktadır. Ağır sanayi ve endüstri faaliyetleri sonucu oluşan bazı tehlikeli atıklar sırasıyla şöyledir. Tehlikeli atık kodu baskı tonerleri, kontamine ambalaj, boş basınçlı kaplar, yağ fitreleri, koruyucu giysiler, yağlı kablo vs. olarak çoğaltılabilir. Bu atıklarda kendi içerisinde çok fazla guruplara ayrılırlar. Eroğlu Çevre olarak bizim geri dönüşüm faaliyetlerimiz sırasıyla Tehlikesiz atık toplama ayırma, Tehlikeli atık geri dönüşümü, Elektronik atık işleme ve Atık akü geçici depolama olarak ana başlıklardan oluşmaktadır. Tablodaki tehlikeli atık kodu tamamını Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi olarak alabilir yeterliliğe sahibiz. Ayrıca geri dönüşüm konusunda bilinçli olmakla beraber sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmekteyiz. Geri dönüşümü projeleri oluşturmak ve bu tarz projelere destek vermekteyiz. Sloganımızda olduğu gibi "geri dönüştürüyorsan geleceği düşünüyorsun" Politikasını ülkemizde ve dünyada her bireye tanıtmak olacaktır.

Tehlikeli atık kodu hakkında bilgi almak ve atıklarınızın değerini öğrenmek için iletişim merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

Merkez Ofis:

Aslı Ne Mutlu San. Sitesi A20

Orta Mah. Erk Sok. No:7/20 Orhanlı Tuzla İst.

Tel:  0216 519 59 50

Fax: 0216 519 59 50 Cep: 0543 265 55 61

Mail: iletisim@eroglucevre.com

Tehlikeli atık kodu sıralanış tablosu aşağıdaki gibidir. Ayrıca tehlikesiz atıklarınız için kızlı danışma hattımız 0543 265 55 61 bizimle iletişime geçin lütfen.