Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü:

Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi temel çalışma prensibini, insan sağlığını korumak ve çevre duyarlılığını artıracak şekilde benimsemiştir. Bunların yanı sıra geri dönüşüm kaynakların tükenmesini önlemek, atık çöp miktarını azaltmak, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamaktır. Fabrika veya işletmelirinizden çıkan tehlikeli atıklarınızı bizlere gönderebilir, tehlikeli atıklarınızın geri dönüşümünü yaptırabilirsiniz.

2022 yılı güncel tehlikeli atık bedeli hakkında detaylı bilgi almak için iletişimde kalmanız yeterli olacaktır. 

Tehlikeli atıkların geri dönüşümü yalnızca çevre ve şehircilik bakanlığından çevre izin lisans almış geri dönüşüm tesisleri tarafından yapılmaktadır. Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi olarak tehlikeli atıkların geri dönüşümünü %95 oranla geri kazandırıyoruz. 

Tehlikeli atıkların geri dönüşümünü proses işlemleri sırasıyla şöyledir.

1- Atık analiz sonuçlarının alınmasıyla atık kabulü yapılar ve kabul işlemi onaylanır.

2 - Kabulü yapılmış atıklar atık kodlarına göre atık kabul alanına depolanır.

3 - Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklara ayrılarak yakma veya depolama tesissilerine gönderilmek üzere depolama alanlına ayrılır.

4 - Sınıflarına göre depolanan atıklar geri dönüşümü mümkün olan atıklar geri dönüşüme katılmak üzere yüksek teknolojik ayrıştırma ve geri kazanım tesislerimize alınır.

5 - Atığın arındırılması için gerekli olan işlemler tam otomatik makinler sayesinde ayrıştırma ve bertaraf işlemleri sağlanır.

6 - Arındırılmış atıklar yani ürünler sevkiyat alanlarına alınır ve gerekli tesislere mamül olarak sevkiyatı yapılır

7 - Prosesten çıkan yıkama ve durulama sıvıları ve atıkları tesisimizde %88 oranında tekrar arıtılarak kullanılır.

8 - Kullanılamayan atıklar ve sıvılar yakma ve düzenli depolama telislerine sevkiyatı yapılır.

9 - Tehlikeli atıkların geri dönüşümü tüm geri kazanım tesislerinde faklı işlemler tutularak yapılmaktadır. Prosesten çıkan atıkları en aza indirmek ve atık miktarını en aza indirmektir.

Tehlikeli Atık Nedir Kısaca?

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atık tanımı; Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV'üne göre Madde 4.1.2'de listelenmiştir. Tesise gelen tehlikeli atıklar için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.

Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerler. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan yoğunlaşma değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir. Kontamine olmuş metal atıkları özgür yapısı nedeniyle tehlikeli atık sınıfında olmamaktadır. Ancak kullanım alanında tehlikeli maddeler ile teması sonucunda bazen tehlikeli atık durumuna geçmektedir. Tehlikeli atık geri dönüşüm teisileri bu tarz atıkları daha kolaylıkla işleyebilmekte ve geri dönüştürmektedir.

Tehlikeli Atıklar Nelerdir?
Sanayi işletmelerinde çoğunlukla üretilen başlıca tehlikeli atıklara örnek olarak aşağıda verilmiştir.

1- Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya tenekeleri, saklama kapları, kimyasal kapları, yağ tenekeleri ve varilleri vb. üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik çevreye zararlı gibi) bulunan ambalajlar) atık kodu 15 01 10 olarak tanımlanır.

2- Metallerin mekanik olarak işlenmesi ve şekillendirilmesinden oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, yağlı metal dışı talaşları, başka şekilde tanımlanırsa öğütme parçaları ve öğütme maddeleri) atık kodu 12 01 20

3- Yağlı araç parçaları, mekanik parçaların üretimi ve çalışması sürtünmeyi en aza indirmek için rulman ve mekanik yağ kullanılır. Ömrünü tamamlamış mekanik araç parçalı üretim sonucu kullanılan bileşenler sebebi ile yağlı metaller sınıfına girmektedir. Atık kodu 17 04 09

4- Tehlikeli madde ile kontamine olmuş bez, eldiven, üstüpü gibi atıklar makine ve bakımlarından çıkan yağ filtrelerde bu guruba girmektedir. Atık kodu 15 02 02

5- Eski pil ve akümülatörler, otomotiv sanayi başta olmak üzere güç kaynakları, enerji depolama santralleri, elektrikli iş makine aküleri atık kodları 16 06 01

6- Floresan ve cıvalı ampuller, 20 01 21 atık kodu ile floresan geri dönüşümü lisanslı tesisler tarafından yapılmaktadır.

7- kartuş ve tonerler, 08 03 17 atık kodu ile geri dönüşümü lisanslı firmalar tarafından yapılmaktadır.

8- Yağ içeren kablo atıkları 17 04 10 atık kodu ile lisanslı tesislerce yapılmaktadır.

Tehlikeli Atıkların Özellikleri
Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

1- 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
2- Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
3- Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16’ncı bölüme göre değerlendirilir.
4- Eğer atık, 16’ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

H1 Patlayıcı
H2 Oksitleyici
H3-A Yüksek oranda tutuşabilenler
H3-B Tutuşabilen
H4 Tahriş edici
H5 Zararlı
H6 Toksik
H7 Kanserojen
H8 Korozif
H9 Enfeksiyon yapıcı
H10 Teratojenik
H11 Mutajenik
H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.
H13 Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.
H14 Ekotoksik

Eroğlu Çevre Tesislerinde işlenen Tehlikeli Atık Kodları:

KOD

ATIK ADI

 

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

12 01 20*

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

M

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

M

15 01 11*

Boş basınçlı konteynerler dâhil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

M

15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

M

16 01 07*

Yağ filtreleri

A

16 01 10*

Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)

A

16 08 02*

Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

M

16 08 05*

Fosforik asit içeren bitik katalizörler

M

16 08 07*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler 

M

17 04 09*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

M

17 04 10*

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

M

 

Merkez Ofis:

Orta Mah. Erk Sok. No:7/20 Orhanlı Tuzla İst.

Tel:  0216 519 59 50

Fax: 0216 519 59 50

Mail: iletisim@eroglucevre.com

Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü Whatsapp hattı 0543 265 55 61 bizimle iletişime geçin lütfen

Makalenin tüm kullanım hakları Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi Ltd. Şti. firmasına aittir. İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır

tehlikeli atık geri kazanım tesisi, atık fiyatları, istanbul atık, akademi çevre, kantamine ambalaj,tehlikeli atık geri kazanım tesisi, atık fiyatları, istanbul atık, akademi çevre, kantamine ambalaj,tehlikeli atık geri kazanım tesisi, atık fiyatları, istanbul atık, akademi çevre, kantamine ambalaj,