Çevre ve Kalite Politikamız

 
Çevre Politikası:
Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi, yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, mevzuata tam uyum ve faaliyetleri sırasında çevre kirliliğinin en aza indirgenmesini çevre politikasının temeli olarak kabul etmektedir.
Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve ticari muhataplarımızı çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleyeceğimizi, Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknolojiyi kullanacağımızı, Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 
Kalite Politikası:
Kullanım amaçları ve yasal mevzuatlara uygun şekilde, Yeterli personel ekipman ve yardımcı sistemler ile donatılmış olarak Türkiye ve Avrupa Birliği güncel ISO 9001 yönetim sistemini temel alarak, Çalışanlarımızın,müşteri ve tedarikçilerimizin katılımını sağlayan üst düzey yönetim sorumluluğunda sürekli geliştirilen bir kalite sistemi kullanmaktır.