Atıklar türleri ve cinslerine göre üretim alanlarındaki faaliyetlerin sonucu oluşmaktadır. Ağır sanayi ve endüstri faaliyetleri sonucu oluşan bazı tehlikesiz atıklar sırasıyla şöyledir. Tehlikesiz atık kodu grubuna gere, Hurda demirler, alüminyum, sarı, bakır, çinko, lehim, kalay, krom, plastik, kağıt, naylon, makine atıkları vs. olarak çoğaltılabilir. Bu atıklarda kendi içerisinde çok fazla guruplara ayrılırlar. Eroğlu Çevre olarak bizim geri dönüşüm faaliyetlerimiz sırasıyla Tehlikesiz atık toplama ayırma, Tehlikeli atık geri dönüşümü, Elektronik atık işleme ve Atık akü geçici depolama olarak ana başlıklardan oluşmaktadır. Geri dönüşüm faaliyetlerimizden biri olan tehlikesiz atık geri dönüşümü, aslında tüm iş yerlerinden evlerden kamu kurum ve kuruşlarında az veya çok miktarda illaki oluşmaktadır. Tehlikesiz atık kodu aşağıdaki tabloda sınıflarına göre ayrılmıştır. Tablodaki tehlikesiz atık kodu tamamını Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi olarak alabilir yeterliliğe sahibiz. Ayrıca geri dönüşüm konusunda bilinçli olmakla beraber sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmekteyiz. Geri dönüşümü projeleri oluşturmak ve bu tarz projelere destek vermekteyiz. Sloganımızda olduğu gibi "geri dönüştürüyorsan geleceği düşünüyorsun" Politikasını ülkemizde ve dünyada her bireye tanıtmak olacaktır.

Tehlikesiz atık kodu hakkında bilgi almak ve atıklarınızın değerini öğrenmek için iletişim merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Merkez Ofis:

Orta Mah. Erk Sok. No:7/20 Orhanlı Tuzla İst.

Tel:  0216 519 59 50

Fax: 0216 519 59 50

Cep: 0543 265 55 61

Mail: iletisim@eroglucevre.com

Tehlikesiz atık kodu sıralanış tablosu aşağıdaki gibidir. Ayrıca tehlikesiz atıklarınız için kızlı danışma hattımız 0543 265 55 61 bizimle iletişime geçin lütfen.

 

01 01 01

Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

01 01 02

Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

02 01 04

Atık plastikler (ambalajlar hariç)

 

02 01 10

Atık metal

 

03 01 05

03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontrplak ve kaplamalar

 

03 03 01

Ağaç kabuğu ve odun atıkları

 

03 03 08

Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar

 

04 02 09

Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

 

07 02 13

Atık plastik

 

10 01 01

(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 15

10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 02 01

Cüruf işleme atıkları

 

10 02 02

İşlenmemiş cüruf

 

10 02 08

10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

 

10 02 10

Haddehane tufalı

 

10 03 02

Anot hurdaları

 

10 03 05

Atık alüminyum oksit

 

10 03 18

10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 03 22

10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

 

10 05 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 05 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 06 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 06 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 06 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 07 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 07 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 07 03

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 07 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 08 04

Partiküller ve toz

 

10 08 09

Diğer cüruflar

 

10 08 11

10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

 

10 08 13

10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 08 14

Anot hurdası

 

10 09 03

Ocak cürufları

 

10 09 12

10 09 11 dışındaki diğer partiküller

 

10 10 03

Ocak cürufları

 

10 10 06

10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 11 10

10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı

 

10 11 12

10 11 11 dışındaki atık camlar

 

10 12 06

Iskarta kalıplar

 

10 12 08

Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)

 

11 05 01

Katı çinko

 

11 05 02

Çinko külü

 

12 01 01

Demir metal çapakları ve talaşları

 

12 01 02

Demir metal toz ve parçacıklar

 

12 01 03

Demir dışı metal çapakları ve talaşları

 

12 01 04

Demir dışı metal toz ve parçacıklar

 

12 01 05

Plastik yongalar ve çapaklar

 

12 01 13

Kaynak atıkları

 

12 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

15 02 03

15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

 

16 01 12

16 01 11 dışındaki fren balataları

 

16 01 17

Demir metaller

 

16 01 18

Demir olmayan metaller

 

16 01 19

Plastik

 

16 01 20

Cam

 

16 01 22

Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar

 

16 03 04

16 03 03 dışındaki anorganik atıklar

 

16 08 01

Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)

 

16 08 03

Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler

 

17 02 01

Ahşap

 

17 02 02

Cam

 

17 02 03

Plastik

 

17 04 01

Bakır, bronz, pirinç

 

17 04 02

Alüminyum

 

17 04 03

Kurşun

 

17 04 04

Çinko

 

17 04 05

Demir ve çelik

 

17 04 06

Kalay

 

17 04 07

Karışık metaller

 

17 04 11

17 04 10 dışındaki kablolar

 

19 10 01

Demir ve çelik atıkları

 

19 10 02

Demir olmayan atıklar

 

19 10 04

19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar

 

19 10 06

19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar

 

19 12 01

Kağıt ve karton

 

19 12 02

Demir metali

 

19 12 03

Demir dışı metal

 

19 12 04

Plastik ve lastik

 

19 12 05

Cam

 

19 12 08

Tekstil malzemeleri

 

20 01 01

Kâğıt ve karton

 

20 01 02

Cam

 

20 01 11

Tekstil ürünleri

 

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

 

20 01 38

20 01 37 dışındaki ahşap

 

20 01 39

Plastikler

 

20 01 40

Metaller

 

Güncel Fiyatlar Hakkında Bilgiler

Hurda Bakır Fiyatları

Hurda bakır fiyat belirlenmesi 2019 yılı için hurda piyasasındaki en önemli detaylardan biri olarak gösterilmekle beraber, diğer hurda madenlerinin aksine fiyat sabitliği bulunmayan bakır hurdasının alım satımlarında günlük fiyat değişkenliklerinin olduğu göze çarpmaktadır. Hurda bakır fiyatları belirlenirken bakırın kullanım alanının oldukça fazla olması firmaların en fazla alım yaptığı ürünün bakır olmasından da hareketle fiyat sabitliği bulunmayan bir hurda çeşidini meydana getirirken Hurda Piyasası’nında dahil olduğu üzere bakırın saf olarak alınabilmesi için soyma bakır alımının da ön plana çıktığı göze çarpmaktadır.

Hurda Demir Fiyatları

Hurda demir fiyatları ülkemizde genellikle yur dışı ithalat ve ihracat rakamları ile belirlenir. bunun sebebi ülkemizde ihtiyacımızdan fazla demir çelik üretiminin olmasıdır. Hurda dermir fiyatları özelliklerine göre bir kaç çeşite ayrılırlar bunlardan bazıları şöyledir: hurda dkp, hurda ekstra, hurda 1. grup ... vs. olarak sınıflandırılabilir. hurda demirleriniz ve diğer hurdalarınızın fiyatlarını öğrenmek için lüften iletişime geçin,

Hurda Maden Fiyatları

Madenler, doğada ender olarak saf halde bulunur. Yer altında “filiz” adı verilen bileşimler halinde çıkarılan ham madenler, işlenerek ve yabancı maddelerden ayıklanarak (rafine edilerek) saf metal haline getirildikten sonra kullanıma sunulur. Maden filizleri, tabakalar arasında “damarlar” yada “yataklar” halinde bulunur. Maden fiyatlarımız hurda alüminyum fiyatı, hurda sarı (prinç) fiyatı hurda krom fiyatı, hurda lehim fiyatı, hurda gümüş fiyatı, hurda bronz fiyatı olarak hepsi için ayrı ayrı fiyat talebinde bulunabilirsiniz.